-  S'inscrire
Guestbook

Livre d'or

[ Signer le Livre d'Or ]

Page : [1] 2 3 ... 6 7 8 >
Auteur Commentaire
ybygahuv Posté : 04/12/2017 12:53

<a href="http://newsun.com.pl">link</a>

  
ymyqib Posté : 29/11/2017 21:52

28 yr old Student Counsellor Nestor Mcqueeney from Laurentiens, has interests including skate boarding, <a href="http://extrablogs.net/how-to-make-ones-computer-system-work-faster/">blog</a> and texting. During the recent few months has visited to places like The Sundarbans.

  
enupi Posté : 29/11/2017 17:16

Spr Studio funkcjonowa&#322;o na &#347;rednim poziomie do roku Ok 2015 Po odej&#347;ciu (ucieczce )wszystkich sta&#322;ych projektantek i wykonawcy zacz&#281;&#322;y sie powa&#380;ne problemy Ludzie zmieniali sie raz za razem oraz tak mo&#380;e by&#263; do dzi&#347; Nowi uciekaj&#261; kiedy niekiedy po jednym dniu mo&#380;emy Zauwa&#380;y&#263; to w komentarzach teraz pracuje jedna osoba a w&#322;a&#347;cicielka nie przyje&#380;d&#380;a do miejsca pracy i zaniedbuje niemal&#380;e wszystko Powodem odej&#347;cia wszystkich akurat by&#322;o plebs wulgaryzmy i prymitywne zachowane Poni&#380;anie wszelkich zatrudnienie na pó&#322; etatu i g&#322;odowe wynagrodzenie odrzut wykszta&#322;cenia w&#322;a&#347;cicielki totalna niekompetencja je&#347;li zda&#380;y&#322;o sie ze by&#322;a w biurze to terroryzowa&#322;a wszelkich za sprz&#261;tanie kurze itp Projekty prezentuj&#261; skandaliczne b&#322;&#281;dy w&#322;a&#347;cicielka nie ws&#322;uchuj&#281; sie w preferencje inwestorów tylko przekonuje do swego nienajlepszego gustu do rozwi&#261;za&#324; jakie sa w najwi&#281;kszym stopniu dochodowe dla niej kosztem innych pieni&#261;dze w ka&#380;dym przypadku sa dla niej najistotniejsze tudzie&#380; k&#322;amstwa nie maja znaczenia cel u&#347;wi&#281;ca &#347;rodki i wskutek tego Bud&#380;ety na budowy sa w ka&#380;dym przypadku sporo przekraczane aktualnie mo&#380;e to by&#263; jedno spo&#347;ród najgorszych biur projektowych wielce bardzo du&#380;o niezadowolonych inwestorów spo&#347;ród Warszawy oraz okolic Byli pracownicy wyra&#380;aj&#261; sie wielce z&#322;e o w&#322;a&#347;cicielce niektórzy Ludzie do w dzisiejszych czasach sa przez ni&#261; prze&#347;ladowani.

 
ihatucoce Posté : 20/11/2017 01:06

<a href="http://www.holiday-4u.de">holiday4u</a>

  
ovimefapu Posté : 19/11/2017 17:05

<a href="http://www.aixtra-train.de">my blog</a>

  
Shanved Posté : 11/11/2017 00:00

Ou Acheter Du Kamagra En France online pharmacy Viagra For Sale Malaysia Where To Buy Generic Viagra In Edmonton

  
yxyvala Posté : 05/11/2017 14:27

wspania&#322;a strona www <a href="http://plyty-hpl.torby.ovh/Pr%C3%B3%C5%BCno%C5%9B%C4%87-Wanna-w-polerowanej">klik</a> w w&#261;tku.

  
uvugik Posté : 31/10/2017 13:06

<a href="http://onlinecreditcorp.com/how-to-build-your-personal-finance-plan">po co to?</a>

  
ehejelyd Posté : 31/10/2017 00:35

<a href="http://bestonlinemarketing.eu/solid-internet-marketing-advice-for-anybody">moja www</a>

  
enufyvu Posté : 28/10/2017 01:10

<a href="http://www.travelpacks.de">widziales</a>

  
Page : [1] 2 3 ... 6 7 8 >

( Il y a 76 signatures dans le livre d'or )


Statistiques
  Membres
 · Admins : 2
 · Membres : 25205 [Liste]
 · Dernier : osoxaz
  Qui est en ligne ?
 · Visiteur : 1
 · Membre : 0
 · Admin : 0

  Connectés
 · Record : 683
 · Hier : 61
 · Aujourd'hui : 1  [Liste]

Lecteur Mp3